Vinohradnícko vinárska spoločnost Chateau Krakovany bola založená v roku 2003 a nachádza sa na začiatku malebnej dedinky Krakovany. Spracovanie hrozna a výroba vína prebieha priamo v areáli zrekonštruovanej kúrie z roku 1736. Spracovávame hrozno dopestované vo vlastných vinohradoch v Šalove, ktoré sa nachádzajú v Nitrianskej vinohradníckej oblasti. Spracovanie hrozna prebieha priamo v areáli Chateau Krakovany. Prelína sa tu moderná technológia riadeného spracovania so snahami o zachovanie prírodného aspektu potlačením chémie a uniformity. Hrozno vypestované vo vlastných, novozrekonštruovaných vinohradoch v Šalove, spracovávame šetrnou technológiou pneumatického lisovania pri nízkych teplotách.
Kvasenie rmutu prebieha v nerezových tankoch s reguláciou teploty čistými kultúrami kvasiniek. Skladovanie a príprava pred fľašovaním prebieha v prevádzke Ostrov. Dolaďuje sa stabilita fyzikálno-chemických a senzorických vlastností vína.